Blogi Etusivu Johdanto Valaistuminen  /  Buddha Chaitanya Jooga Vedanta Muut

Sekalaista seurakuntaa

Muu-olio Tälle sivulle on kartoitettu toimittajassa mielenkiintoa herättäneitä traditioita. Listaan on otettu mukaan ainoastaan traditioita, joista olen oivien opinrakennelmien ohella löytänyt myös nykypäivänä toteutettavaa elämänfilosofiaa. Listasta puuttuminen ei tarkoita ko. tradition boikotoimista – se on kenties vain ollut esimerkiksi ylen kulttuurisidonnainen ja vaatinut turhaa jyvien erottelua akanoista.

Eri maailmanuskontojen parista olen poiminut yksittäisiä huomioni kiinnittäneitä traditioita, en käsitellyt niitä yhtenäisinä kokonaisuuksina. Olen kirjoittanut kappaleen mittaisen yhteenvedon kustakin sekä liittänyt linkkejä, joista lisätietoa on saatavilla. Traditiot on luokiteltu neljään ryhmään ja esitelty aakkosjärjestyksessä.

Abrahamin perinteet  •  Buddhalainen maailma  •  Intia ja hindulaisuus  •  Sekalaista

Älä kuitenkaan anna henkilökohtaisten kokemusteni ja mieltymysteni rajata etsintääsi – esimerkiksi Wikipediasta löydät allaolevaa laajemman listan erilaisista henkisistä ja uskonnollisista sekä filosofisista traditioista, joiden joukosta saatat löytää merkityksellistä sisältöä.

Abrahamin perinteet

Aavikkoisät

Aavikkoisät olivat kristinuskon kolmannelta vuosisadalta lähtien Egyptin autiomaissa asuneita erakkoja, askeetteja ja munkkeja. Heidän omistautumisensa ja itsekurinsa loivat pohjan suurelle jumalviisaudelle, joka johti syviin jumalkokemuksen tiloihin. Wikipediassa: EN

Bahá'í

1800-luvulla perustettu uskonto, jossa keskeisessä asemassa on opetus ihmiskunnan, jumalan ja uskonnon yhtenäisyydestä. Vaikka uskonto ei olekaan synkretistinen, se hyväksyy aiempien maailmanuskontojen profeetat jumalan sanansaattajina. Wikipediassa: FI  •  EN

Hesykasmi

Hesykasmi on eräs ortodoksikristillisyyden mielenkiintoisimmista perinteistä. Harjoitus, jonka kautta löydetään pyhäksi hengeksi mielletty jumalan ikuinen ja luomaton valo, muistuttaa monilta ulkoisilta piirteiltään mm. joogassa sovellettuja meditaatiomenetelmiä. Wikipediassa: EN

Jeesuksen opetukset

Siinä missä voimme olla montaa mieltä kristinuskon parissa vuosisatojen varrella kehittyneistä opinkappaleista, Jeesuksen alkuperäiset opetukset itsessään ovat täynnä oivallista viisautta sekä etiikan että uskonnon alalla. Wikipediassa: FI  •  EN

Sufimystikot

Sufilaisuus on eräs Islamin esoteerisia perinteitä, jossa etsitään ei-dualistista jumalyhteyttä erilaisten jumalaiseen rakkauteen, hurmioon ja transsiin perustuvien harjoitusten kautta. Runoilija Rumi on eräs tunnetuimpia Sufi-perinteen edustajia. Wikipediassa: FI  •  EN

Buddhalainen maailma

Chan ja Zen -buddhalaisuus

Mahayana-buddhalaisuuden parissa kehittyneet meditatiiviset buddhalaisuuden suuntaukset, kiinaksi Chan ja japaniksi Zen, jotka painottavat kokemusperäisen viisauden saavuttamista asettaen vähemmän painoarvoa teoreettiselle tiedolle. Wikipediassa: FI  •  EN

Puhtaan maan buddhalaisuus

Erityisesti Kiinassa ja Japanissa vallitseva antaumuksellinen Mahayana-buddhalaisuuden muoto, jossa etsitään taivaallisen Amitabha Buddhan myötätuntoa ja jälleensyntymää hänen puhtaaseen maahansa, jossa valaistumisen saavuttaminen on vaivatonta. Wikipediassa: EN

Taolaisuus

Vanhaa kiinalaista viisautta, jonka ajatusmaailmaa luonnehtivat ajatukset toiminnattomuudesta, sopusoinnusta, asioiden luonnollisesta kulusta, humanismista ja tyhjyydestä. Taolaisuus on jättänyt jälkensä myös Kiinan buddhalaisuuteen. Wikipediassa: FI  •  EN

Theravada-buddhalaisuus

Ainoa nykypäivään asti säilynyt varhaisen buddhalaisuuden suuntaus. Theravada painottaa uskon sijaan kokemusta, tarkkaa tutkimusta ja päättelyä, ja on tunnettu myös pitkälle kehittyneistä meditaatiomenetelmistään. Wikipediassa: FI  •  EN

Vajrayana-buddhalaisuus

Tiibetin buddhalaisuuden suuntauksista tunnetuin, esoteerinen tantra-perinne joka on kasvanut Mahayana-buddhalaisuuden perusopetuksista. Useille tutut mantrat ja mandalat ovat nimenomaan tämän tradition perimää. Wikipediassa: FI  •  EN

Intia ja hindulaisuus

Advaita-vedanta

Advaita-vedanta juontaa juurensa muinaisten Upanishadien filosofisiin pohdintoihin, ja omaa nykyisen muotonsa pitkälti Shankaran opetuksille. Advaita-vedantan monistinen maailmankatsomus tähtää yksilösielun oivallukseen ykseydestä maailmansielun kanssa. Wikipediassa: EN

Gaudiya-vaishnavismi

Sri Chaitanya Mahaprabhun 1500-luvulla perustama bhakti-liike, joka pyrkii rakastavaan ja välittömään jumalsuhteeseen persoonallisen jumalan, Krishnan, kanssa erilaisten laulujen, seremonioiden ja meditaatioiden avuin. Wikipediassa: FI  •  EN

Hare Krishna

A.C. Bhaktivedanta Swamin USA:ssa 60-luvulla perustama, myös ISKCON:ina ja Krishnaliikkeenä tunnettu uusversio Gaudiya-vaishnavismista. Menettänyt osan kulttuuriaan ja perimänsä syvyyttä, omaa tästä huolimatta monia arvokkaita opetuksia. Wikipediassa: FI  •  EN

Jainalaisuus

Mahaviran liikkeelle laittama vuosituhansien takainen elämän kunnioittamista ja askeesia korostava uskonto. Jakaa monia käsityksiä, kuten ymmärryksen karman laista ja nirvanan tavoittelusta, aikalaisensa Buddhalaisuuden kanssa. Wikipediassa: FI  •  EN

Jooga

Raja-jooga on Patanjalin jäsentelemä kehon ja mielen harjoitusmenetelmä, joka tähtää meditaation ja mielenliikkeiden vaimenemisen kautta transsiin ja itsen erottamiseen materiasta. Hatha-jooga on tästä kehittynyt fyysisten harjoitusten oppi. Wikipediassa: Hatha-yoga (EN)  •  Raja-yoga (EN)

Kundalini-jooga

Kundalini-jooga on kehon sisäisen henkisen energiapotentiaalin herättämiseen ja nostamisen keskittyvä joogamenetelmä, jonka eri suuntaukset hyödyntävät mm. hatha-joogan ja tantran menetelmiä. Chakra-teoria liittyy kundalini-joogaan. Wikipediassa: FI  •  EN

Shaivismi

Shaivismi pitää sisällään lukuisia Shivan palvontaan keskittyneitä hindulaisia suuntauksia joissa mm. jooga ja tantra ovat yleisiä harjoitusmenetelmiä. Shaiva-traditiot ovat maailmankatsomukseltaan valtaosin monistisia. Wikipediassa: FI  •  EN

Sikhiläisyys

1500-luvulta 1700-luvulle kehittynyt monoteistinen ja rituaaleja karttava uskonto, joka korostaa jumalan nimen ja jumalallisen sanoman yksilöllistä pohdintaa. Mainittava osa tradition opetuksista juontaa juurensa aiempiin Pohjois-Intian uskontoihin. Wikipediassa: FI  •  EN

Vaishnavismi

Vaishnavismi pitää sisällään lukuisia Vishnun palvontaan keskittyneitä antaumuksellisia hindulaisia suuntauksia. Persoonallista jumalsuhdetta ja ikuista Vaikuntha-maailmaa tavoittelevat vaishnava-traditiot ovat harvoin monistisia. Wikipediassa: FI  •  EN

Sekalaista

New Age

Laaja 1900-luvun lopulla herännyt liike, jota luonnehtii eklektinen ja yksilöllinen lähestyminen henkisyyteen. Luonteeltaan pääasiassa synkretistiset New Age -liikkeet harvoin juontavatkaan juuriaan vanhempiin traditioihin. Wikipediassa: FI  •  EN

Pyrrhonismi

Antiikin Kreikan pyyrhonistit pitäytyivät jatkuvan kysymisen tilassa välttääkseen hyväksymästä väittämiä, jotka eivät ole itsestäänselviä, ja joista voi vallita useita mielipiteitä. Pyrrhonismin tavoitteena oli epokhē, teoreettinen hetki jolloin kaikki uskomukset todellisuuden olemassaolosta ja todellisuuden tapahtumista ovat pysähtyneet. Wikipediassa: FI  •  EN

Shamanismi

Käytännössä kautta maailman erityisesti alkuperäiskansojen vaalima ja monissa eri muodoissa ilmenevä perinne, jossa etsitään meditatiivisten transsitilojen kautta yhteyttä korkeammille olemassaolon tasoille ja ykseyttä olevan kanssa. Wikipediassa: FI  •  EN

Stoalaisuus

Hellenistisen filosofian koulukunta, joka korosti mielenrauhan tavoittelua ja siihen johtavaa tunteiden hillintää, joka johtaa riippumattomuuteen. Etiikka ja rationaalinen ajattelu ovat stoalaisuuden etummaisia arvoja. Wikipediassa: FI  •  EN

Uuspakanuus

Pääasiassa vanhojen eurooppalaisten kansanuskontojen pohjalta rakennettuja monenkirjavia henkisyyden ja uskonnollisuuden muotoja joiden parissa mm. magia, rituaalit ja yhteys luontoon ovat tärkeitä elementtejä. Wikipediassa: FI  •  EN
Takaisin ylös
Tekstit © 2007-2018 Ananda Loponen   •   Saa kopioida ja jakaa   •   Tulostettava versio Tulostettava versio!   •   Lähetä sähköpostia Lähetä sähköpostia!