Blogi Etusivu Johdanto Valaistuminen  /  Buddha Chaitanya Jooga Vedanta Muut

Kalama Sutta

Ohjeet Kalamoille (AN 3.65)


Käännös palista englanniksi: Soma Thera. Copyright © 1981 Buddhist Publication Society, © 1994 Soma Thera.
    Vapaaseen jakoon. Teosta voidaan julkaista, taittaa, painattaa ja levittää minkä tahansa median välityksellä. Kääntäjä toivoo kuitenkin jälleenjulkaisun ja yleisölle levityksen tapahtuvan ilmaiseksi ja rajoituksetta, sekä käännösten ja muiden johdettujen teosten merkitsemistä samalla tavoin.

Kesaputtan Kalamat matkaavat tapaamaan Buddhaa

1. Kuulin näin: Kerran Siunattu, vaeltaessaan Kosalan maassa muassaan suuri yhteisö bhikkhuja, saapui Kalaman kansan Kesaputta-nimiseen kaupunkiin. Kesaputtan asukkaat, Kalamat, sanoivat: "Arvoisa Gotama, munkki, Sakyalaisten poika, on vaeltaessaan Kosalan maassa saapunut Kesaputtaan. Arvoisan Gotaman hyvä maine on kiirinyt seuraavasti: 'Tosiaan, Siunattu on näin täydellistynyt, täysin valaistunut, tiedon ja harjoituksen omaava, mainio, maailmojen tietäjä, verraton, kesyyntyvien opettaja, jumal- ja ihmisolennoille itse selkeästi suoran tiedon turvin ymmärtämänsä opettaja. Hän laittoi liikkeelle Dhamman joka on hyvä alussa, hyvä keskellä, hyvä lopussa, täynnä merkitystä ja muotoa, ja täysi joka suhteessa; ja hän julistaa täydellisen puhdasta pyhää elämää. Tällaisten täydellistyneiden kohtaaminen on tosiaankin hyvästä."

2. Kesaputtan asukkaat, Kalamat, menivät paikkaan jossa Siunattu oli. Sinne saapuessaan jotkut kumarsivat ja istuivat hänen yhdelle puolelleen; toiset vaihtoivat tervehdyksiä hänen kanssaan ja istuutuivat hänen toiselle puolelleen kohteliaisuudenosoitusten jälkeen; jotkut tervehtivät häntä yhteenliitetyin käsin ja istuivat yhdelle puolelle; toiset mainitsivat nimensä ja perheensä istuen toiselle puolelle; jotkut istuivat toisaalle vaiti pysyen. Kesaputtan Kalamat pyysivät Buddhan opastusta.

3. Yhdellä puolella istuneet Kesaputtan Kalamat sanoivat siunatulle: "On munkkeja ja bramiineita, arvon herra, jotka vierailevat Kesaputtassa. He julistavat ja selittävät ainoastaan omia oppejaan; toisten oppeja he väheksyvät, herjaavat ja repivät riekaleiksi. On myös toisia munkkeja ja bramiineita, arvon herra, jotka tulevat Kesaputtaan. Myös he selittävät ainoastaan omia oppejaan; toisten oppeja he väheksyvät, herjaavat ja repivät riekaleiksi. Arvon herra, tämän tiimoilta on epäilystä, meissä epävarmuutta heidän suhteensa. Kuka näistä arvoisista munkeista puhui totuuden, kuka valheen?"

Kriteeri hylkäämiseen

4. "On teiltä sopivaa, Kalamat, epäilyksenne ja epävarmuutenne; epävarmuus on teissä herännyt epäilyttävän asian tiimoilta. Älkää, Kalamat, uskoko sitä mikä on saavutettu toistuvasti kuullen; älkää tradition oppia; älkää kuulopuhetta; älkää kirjoitukseen perustuvaa; älkää arvioita; älkää päättelyä; älkää vertauskuvia; älkää ennakkoasenteisiin pohjaavaa; älkää toisen näennäistä kykyä; älkääkä ajatusta, 'Tämä pohtija on opettajani'. Kalamat, silloin kun itse tiedätte, 'Nämä asiat ovat huonoja; nämä asiat ovat moitittavia; näitä asioita viisaat nuhtelevat; omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat vahinkoon ja kärsimykseen,' hylätkää sellaiset.

Ahneus, viha ja hämmennys

5. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä ahneus hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen haitakseen, arvon herra." - "Kalamat, ahneudelle antautuneena ja mielessään ahneuden valtaamana ja kukistamana ihminen riistää elämän, varastaa, tekee huorin ja valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen vahinkoonsa ja kärsimykseensä?" - "Kyllä, arvon herra."

6. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä viha hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen haitakseen, arvon herra." - "Kalamat, vihalle antautuneena ja mielessään vihan valtaamana ja kukistamana ihminen riistää elämän, varastaa, tekee huorin ja valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen vahinkoonsa ja kärsimykseensä?" - "Kyllä, arvon herra."

7. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä hämmennys hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen haitakseen, arvon herra." - "Kalamat, hämmennykselle antautuneena ja mielessään hämmennyksen valtaamana ja kukistamana ihminen riistää elämän, varastaa, tekee huorin ja valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen vahinkoonsa ja kärsimykseensä?" - "Kyllä, arvon herra."

8. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ovatko nämä asiat hyvästä vai pahasta?" - "Pahasta, arvon herra." - "Moitittavia vai moitteettomia?" - "Moitittavia, arvon herra." - "Viisaiden nuhtelemia vai ylistämiä?" - "Nuhtelemia, arvon herra." - "Johtavatko nämä asiat omaksuttuna ja toteutettuna vahinkoon ja kärsimykseen vai eivätkö? Miltä asia teille vaikuttaa?" - "Omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat vahinkoon ja kärsimykseen. Tältä se meille vaikuttaa."

9. "Sanoimmeko siksi, Kalamat, täten: 'Älkää, Kalamat, uskoko sitä mikä on saavutettu toistuvasti kuullen; älkää tradition oppia; älkää kuulopuhetta; älkää kirjoitukseen perustuvaa; älkää arvioita; älkää päättelyä; älkää vertauskuvia; älkää ennakkoasenteisiin pohjaavaa; älkää toisen näennäistä kykyä; älkääkä ajatusta, "Tämä pohtija on opettajani". Kalamat, silloin kun itse tiedätte, "Nämä asiat ovat huonoja; nämä asiat ovat moitittavia; näitä asioita viisaat nuhtelevat; omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat vahinkoon ja kärsimykseen," hylätkää sellaiset.'

Kriteeri hyväksymiseen

10. "Älkää, Kalamat, uskoko sitä mikä on saavutettu toistuvasti kuullen; älkää tradition oppia; älkää kuulopuhetta; älkää kirjoitukseen perustuvaa; älkää arvioita; älkää päättelyä; älkää vertauskuvia; älkää ennakkoasenteisiin pohjaavaa; älkää toisen näennäistä kykyä; älkääkä ajatusta, "Tämä pohtija on opettajani". Kalamat, silloin kun itse tiedätte, "Nämä asiat ovat hyviä; nämä asiat ovat moitteettomia; näitä asioita viisaat ylistävät; omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat hyötyyn ja onnellisuuteen," omaksukaa ja pitäytykää niissä.

Ahneuden, vihan ja hämmennyksen puute

11. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä ahneuden puute hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen hyväkseen, arvon herra." - "Kalamat, ahneudelle antautumatta ja mielessään ahneuden valtaamatta ja kukistamatta ihminen ei riistä elämää, ei varasta, ei tee huorin eikä valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen hyötyynsä ja onnellisuuteensa?" - "Kyllä, arvon herra."

12. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä vihan puute hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen hyväkseen, arvon herra." - "Kalamat, vihalle antautumatta ja mielessään vihan valtaamatta ja kukistamatta ihminen ei riistä elämää, ei varasta, ei tee huorin eikä valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen hyötyynsä ja onnellisuuteensa?" - "Kyllä, arvon herra."

13. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ilmeneekö ihmisessä hämmennyksen puute hänen hyödykseen vai haitakseen?" - "Hänen hyväkseen, arvon herra." - "Kalamat, hämmennykselle antautumatta ja mielessään hämmennyksen valtaamatta ja kukistamatta ihminen ei riistä elämää, ei varasta, ei tee huorin eikä valehtelee; hän myös kehottaa toista tekemään samoin. Eikö tämä johda pitkällä tähtäimellä hänen hyötyynsä ja onnellisuuteensa?" - "Kyllä, arvon herra."

14. "Mitä olette mieltä, Kalamat? Ovatko nämä asiat hyvästä vai pahasta?" - "Hyvästä, arvon herra." - "Moitittavia vai moitteettomia?" - "Moitteettomia, arvon herra." - "Viisaiden nuhtelemia vai ylistämiä?" - "Ylistämiä, arvon herra." - "Johtavatko nämä asiat omaksuttuna ja toteutettuna hyötyyn ja onnellisuuteen vai eivätkö? Miltä asia teille vaikuttaa?" - "Omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat hyötyyn ja onnellisuuteen. Tältä se meille vaikuttaa."

15. "Sanoimmeko siksi, Kalamat, 'Älkää, Kalamat, uskoko sitä mikä on saavutettu toistuvasti kuullen; älkää tradition oppia; älkää kuulopuhetta; älkää kirjoitukseen perustuvaa; älkää arvioita; älkää päättelyä; älkää vertauskuvia; älkää ennakkoasenteisiin pohjaavaa; älkää toisen näennäistä kykyä; älkääkä ajatusta, "Tämä pohtija on opettajani". Kalamat, silloin kun itse tiedätte, "Nämä asiat ovat hyviä; nämä asiat ovat moitteettomia; näitä asioita viisaat ylistävät; omaksuttuna ja toteutettuna nämä asiat johtavat hyötyyn ja onnellisuuteen," omaksukaa ja pitäytykää niissä.'

Neljä ylevää asuntoa

16. "Jalojen oppilas, Kalamat, joka on tähän tapaan vailla ahneutta, pahaa tahtoa ja hämmennystä, selkeästi ymmärtävä ja tarkkaavainen, asustaa, täytettyään hyvän tahdon ajatuksilla yhden neljänneksen; samoin toisen; samoin kolmannen; samoin neljännen; näin ylhäällä, alhaalla ja halki kaiken; hän asustaa koko maailmassa täytettyään näin kaikki elävät olennot kaikkialla, koko maailman, suurella ja ylevällä, rajattomalla vihasta ja pahasta tahdosta vapaalla hyvällä tahdolla.

"Hän asustaa, täytettyään myötätunnon ajatuksilla yhden neljänneksen; samoin toisen; samoin kolmannen; samoin neljännen; näin ylhäällä, alhaalla ja halki kaiken; hän asustaa koko maailmassa täytettyään näin kaikki elävät olennot kaikkialla, koko maailman, suurella ja ylevällä, rajattomalla vihasta ja pahasta tahdosta vapaalla myötätunnolla.

"Hän asustaa, täytettyään empaattisen ilon ajatuksilla yhden neljänneksen; samoin toisen; samoin kolmannen; samoin neljännen; näin ylhäällä, alhaalla ja halki kaiken; hän asustaa koko maailmassa täytettyään näin kaikki elävät olennot kaikkialla, koko maailman, suurella ja ylevällä, rajattomalla vihasta ja pahasta tahdosta vapaalla empaattisella ilolla toisten ilosta.

"Hän asustaa, täytettyään tasavertaisuuden ajatuksilla yhden neljänneksen; samoin toisen; samoin kolmannen; samoin neljännen; näin ylhäällä, alhaalla ja halki kaiken; hän asustaa koko maailmassa täytettyään näin kaikki elävät olennot kaikkialla, koko maailman, suurella ja ylevällä, rajattomalla vihasta ja pahasta tahdosta vapaalla tasavertaisuudella.

Neljä lohtua

17. "Kalamat, jalojen oppilas jolla on moinen vihasta vapaa mieli, pahasta tahdosta vapaa mieli, tällainen saastumaton mieli, tällainen puhdas mieli, on hän joka löytää neljä lohtua tässä ja nyt."

"'Oletetaan että on tuonpuoleinen ja hedelmä, tulos, hyvistä ja pahoista teoista. Silloin on mahdollista että kehon kuoleman jälkeen hajaantuessa tulen kohoamaan taivaalliseen maailmaan, jota täyttää autuuden tila.' Tämä on ensimmäinen hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan ettei ole tuonpuoleista eikä hedelmää, ei tulosta, hyvistä tai pahoista teoista. Kuitenkin tässä maailmassa, tässä ja nyt, vapaana vihasta, vapaana pahasta tahdosta, pitäydyn turvassa ja hyvinvoivana, onnellisena.' Tämä on toinen hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan pahojen seuraamusten kohtaavan pahantekijää. En kuitenkaan ajattele tekeväni kenellekään pahaa. Kuinka sitten voisivat pahat tulokset kohdata minut, joka en tee pahoja tekoja?" Tämä on kolmas hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan etteivät pahat seuraamukset kohtaa pahantekijää. Koen tästä huolimatta itseni puhdistuneena.' Tämä on neljäs hänen löytämänsä lohtu.

"Kalamat, jalojen oppilas jolla on moinen vihasta vapaa mieli, pahasta tahdosta vapaa mieli, tällainen saastumaton mieli, tällainen puhdas mieli, on hän joka löytää neljä lohtua tässä ja nyt."

"Näin se on, Siunattu. Näin se on, Mainio. Jalojen oppilas, jolla on moinen vihasta vapaa mieli, pahasta tahdosta vapaa mieli, tällainen saastumaton mieli, tällainen puhdas mieli, on hän joka löytää neljä lohtua tässä ja nyt."

"'Oletetaan että on tuonpuoleinen ja hedelmä, tulos, hyvistä ja pahoista teoista. Silloin on mahdollista että kehon kuoleman jälkeen hajaantuessa tulen kohoamaan taivaalliseen maailmaan, jota täyttää autuuden tila.' Tämä on ensimmäinen hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan ettei ole tuonpuoleista eikä hedelmää, ei tulosta, hyvistä tai pahoista teoista. Kuitenkin tässä maailmassa, tässä ja nyt, vapaana vihasta, vapaana pahasta tahdosta, pitäydyn turvassa ja hyvinvoivana, onnellisena.' Tämä on toinen hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan pahojen seuraamusten kohtaavan pahantekijää. En kuitenkaan ajattele tekeväni kenellekään pahaa. Kuinka sitten voisivat pahat tulokset kohdata minut, joka en tee pahoja tekoja?" Tämä on kolmas hänen löytämänsä lohtu.

"'Oletetaan etteivät pahat seuraamukset kohtaa pahantekijää. Koen tästä huolimatta itseni puhdistuneena.' Tämä on neljäs hänen löytämänsä lohtu.

"Jalojen oppilas, arvon herra, jolla on moinen vihasta vapaa mieli, pahasta tahdosta vapaa mieli, tällainen saastumaton mieli, tällainen puhdas mieli, on hän joka löytää neljä lohtua tässä ja nyt."

"Mahtavaa, arvon herra! Mahtavaa, arvon herra! Aivan kuten, arvon herra, joku kääntäisi nurin olevan oikeinpäin, tai paljastaisi kätketyn, tai osoittaisi tien eksyneelle, tai kantaisi lamppua pimeässä, alatellen, 'He joilla on silmät tulevat näkemään näkyvät kohteet,' samoin Siunattu on esittänyt Dhamman monin tavoin. Me, arvon herra, kuljemme Siunatun turvaan, kuljemme Dhamman turvaan, ja kuljemme Bhikkhujen yhteisön turvaan. Arvon herra, pitäköön Siunattu tästä päivästä lähin meitä maallikkoseuraajinaan, jotka ovat elääkseen omaksuneet tämän turvan koko elämäkseen."
Takaisin ylös
Tekstit © 2007-2018 Ananda Loponen   •   Saa kopioida ja jakaa   •   Tulostettava versio Tulostettava versio!   •   Lähetä sähköpostia Lähetä sähköpostia!