Blogi Etusivu Johdanto Valaistuminen  /  Buddha Chaitanya Jooga Vedanta Muut

Dhammacakkappavattana Sutta

Dharman pyörän liikkeellelaittaminen (SN 56.11)


Käännös palista englanniksi: Thanissaro Bhikkhu. Copyright © 1993.
    Vapaaseen jakoon. Teosta voidaan julkaista, taittaa, painattaa ja levittää minkä tahansa median välityksellä. Kääntäjä toivoo kuitenkin jälleenjulkaisun ja yleisölle levityksen tapahtuvan ilmaiseksi ja rajoituksetta, sekä käännösten ja muiden johdettujen teosten merkitsemistä samalla tavoin.
Olen kuullut Siunatun kerran olleen Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa. Siellä hän puhutteli viiden munkin joukkoa:

Näkemyksen ja tiedon suova keskitie

"Olemassa ovat nämä kaksi äärimmäisyyttä, joita maailmasta luopuneen ei tulisi itselleen suoda. Mitkä kaksi? Se, jossa omistaudutaan aistikohteista saatavaan aistinautintoon – karkeaan, sivistymättömään, tavanomaiseen, epäjaloon, hyödyttömään; ja se, jossa omistaudutaan itsekidutukseen – kivuliaaseen, epäjaloon, hyödyttömään. Näitä molempia äärimmäisyyksiä välttäen, Tathagatan oivaltama keskitie – näkemyksen ja tiedon suova – johtaa rauhaan, suoraan tietoon, itseheräämiseen ja nirvanaan.

"Ja mikä on tämä Tathagatan oivaltama keskitie – näkemyksen ja tiedon suova – joka johtaa rauhaan, suoraan tietoon, itseheräämiseen ja nirvanaan? Nimenomaan tämä jalo kahdeksanosainen tie: oikea näkemys, oikea asenne, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea ponnistelu, oikea tarkkaavaisuus ja oikea keskittyminen. Tämä on Tathagatan oivaltama keskitie – näkemyksen ja tiedon suova – joka johtaa rauhaan, suoraan tietoon, itseheräämiseen ja nirvanaan.

Neljä jaloa totuutta

"Tämä, munkit, on jalo totuus kärsimyksestä: Syntymä on kärsimystä, vanheneminen on kärsimystä, kuolema on kärsimystä; suru, murehdinta, kipu, ahdinko ja epätoivo ovat kärsimystä; vieroksutun seura on kärsimystä, ero rakastetusta on kärsimystä, haluamansa tavoittamattomuus on kärsimystä. Lyhyesti sanottuna, viisi takertumisen kohdetta ovat kärsimystä.

"Ja tämä, munkit, on jalo totuus kärsimyksen synnystä: janoaminen joka aikaansaa olemassaolon jatkumon, jonka muassa tulevat intohimo ja mielihyvä, eri kohteiden nautinto – toisin sanoen, aistinautintojen janoaminen, tulemisen janoaminen ja tulemattomuuden janoaminen.

"Ja tämä, munkit, on jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta: juuri tämän janoamisen jäännöksetön haihtuminen ja lakkaaminen, siitä luopuminen, sen vapauttaminen ja irti päästäminen.

"Ja tämä, munkit, on jalo totuus harjoituksen tiestä joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen: juuri tämä jalo kahdeksanosainen tie – oikea näkemys, oikea päättäväisyys, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea ponnistelu, oikea tarkkaavaisuus ja oikea keskittyminen.

Jalojen totuuksien oivallus

"Näkemys heräsi, oivallus heräsi, ymmärrys heräsi, tieto keräsi, valaistuminen heräsi asioista joista ei ennen oltu kuultu: 'Tämä on jalo totuus kärsimyksestä'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksestä on ymmärrettävä'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksestä on ymmärretty.'

"Näkemys heräsi, oivallus heräsi, ymmärrys heräsi, tieto keräsi, valaistuminen heräsi asioista joista ei ennen oltu kuultu: 'Tämä on jalo totuus kärsimyksen synnystä'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksen synnystä on hylättävä'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksen synnystä on hylätty.'

"Näkemys heräsi, oivallus heräsi, ymmärrys heräsi, tieto keräsi, valaistuminen heräsi asioista joista ei ennen oltu kuultu: 'Tämä on jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta on suoraan koettava'... 'Tämä jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta on suoraan koettu.'

"Näkemys heräsi, oivallus heräsi, ymmärrys heräsi, tieto keräsi, valaistuminen heräsi asioista joista ei ennen oltu kuultu: 'Tämä on jalo totuus harjoituksen tiestä joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen'... 'Tätä jaloa totuutta harjoituksen tiestä joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen on kehitettävä'... 'Tämä jalo totuus harjoituksen tiestä joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen on kehitetty.'

"Ja, munkit, niin kauan kuin tämä tietoni ja näkemykseni – neljää jaloa totuutta koskevine kolmine kierroksine ja kaksinetoista muuntumisineen kuten ne tosiasiassa ovat – ei ollut puhdistunut, en ilmaissut heränneeni suoraan oikeaan itsehavahtumiseen vailla vertaansa maailmankaikkeudessa jumalineen, Maroineen ja Brahmoineen, mietteliäineen ja pappeineen, kuninkaallisineen ja tavallisine väkineen. Mutta niin pian kuin tämä tietoni ja näkemykseni – neljää jaloa totuutta koskevine kolmine kierroksine ja kaksinetoista muuntumisineen kuten ne tosiasiassa ovat – oli tosiasiassa puhdistunut, ilmaisin heränneeni suoraan oikeaan itsehavahtumiseen vailla vertaansa maailmankaikkeudessa jumalineen, Maroineen ja Brahmoineen, mietteliäineen ja pappeineen, kuninkaallisineen ja tavallisine väkineen. Tieto ja näkemys heräsivät minussa: 'Vastukseton on vapautukseni. Tämä on viimeinen syntymä. Enää ei ole tuleminen jatkuva."

Näin Siunattu sanoi. Tyytyväisinä viide munkin ryhmä riemuitsi hänen sanoistaan. Tätä selitystä annettaessa heräsi arvoisalle Kondaññalle tomuton, tahraton Dhamman silmä: Mikä tahansa on alun saava on loppunsa kohtaava.

Dhamman Pyörän liikkeellelähtö

Siunatun laittaessa liikkeelle Dhamman Pyörän maan jumaluudet huusivat: "Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurapuistossa, Siunattu on laittanut liikkeelle vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa." Kuullessaan maan jumalten huudon, Neljän Kuninkaan Taivaan jumaluudet yhtyivät huutoon... Kolmenkymmenenkolmen jumaluudet... Yama-jumaluudet... Tusita-jumaluudet... Nimmanarati-jumaluudet... Paranimmita-vasavatti -jumaluudet... jumaluudet Brahman joukkiossa yhtyivät huutoon: "Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurapuistossa, Siunattu on laittanut liikkeelle vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa."

Niin sillä hetkellä, sillä nimenomaisella hetkellä, tämä huuto raikasi aina Brahma-maailmoihin saakka. Tämä kymmentuhatkertainen kosmos vapisi, tutisi ja järkkyi suuren, mittaamattoman hohteen ilmestyessä kosmoksessa jumalten loisteen ylittäen.

Silloin Siunattu julisti: "Tiedätkö nyt todella, Kondañña? Tiedätkö nyt todella?" Ja näin arvoisa Kondañña sai nimen Añña-kondañña – Kondañña joka tietää.
Takaisin ylös
Tekstit © 2007-2018 Ananda Loponen   •   Saa kopioida ja jakaa   •   Tulostettava versio Tulostettava versio!   •   Lähetä sähköpostia Lähetä sähköpostia!